Zpět na přehled

Glomerulární filtrace kreatininu (clearance kreatininu, GF)

GF

Parametry metody

Princip

Výpočtová metoda

Jednotky
ml/s
Referenční meze
GF 
Pohlaví   Věk    
M+Ž   0 - 1M   0,25 - 0,75 ml/s
   1 - 6M   0,58 - 1,43 ml/s  
   6M - 1R   1,05 - 1,52 ml/s
   1 - 3R   1,23 - 1,97 ml/s
   3R - 13R   1,05 - 1,52 ml/s
         
Muži   13 - 50R   1,63 - 2,60 ml/s
   50 - 60R   1,20 - 2,40 ml/s
   60 - 150R   1,05 - 1,95 ml/s
         
Ženy   13 - 50R   1,58 - 2,67 ml/s
   50 - 60R   1,10 - 2,10 ml/s
   60 - 150R   1,05 - 1,95 ml/s
 
Odhad GF CKD-EPI (krea)
M+Ž   0R - 150R   1 - 1,5 ml/s/1,73 m2
Zdroj referenčních mezí
dle doporučení ČSKB - Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin, 2021
Klinické informace

Glomerulární filtrace (GF) ukazuje míru schopnosti ledvin tvořit moč a zbavovat tělo škodlivých látek, což je proces probíhající v glomerulech. Určuje se pomocí výpočtu z jednorázového vzorku (určení GF bez sběru moči, odhad GF pomocí vzorců) nebo z moči sbírané za 24 hodin (renální clearance endogenního kreatininu). 

Renální clearance kreatininu (Ckr) se určuje na podkladě měření močového vylučování kreatininu ve sledovaném období a sérové koncentrace kreatininu. Pro stanovení je proto nutný přesný sběr moči! Chyby v neúplném sběru moči znemožňují posoudit správně Ckr, a proto se v klinice raději volí odhad GF pomocí vzorců.

V minulosti používané rovnice (podle Cockcrofta a Gaulta a MDRD rovnice) byly v doporučení KDIGO z roku 2012 nahrazeny rovnicí CKD-EPI, která poskytuje výsledky bližší reálné GF a je vhodná i pro zdravou populaci.

Glomerulární filtrace korigovaná je vztažená k lidskému povrchu těla. Proto je důležité uvést navíc výšku a váhu pacienta. Referenční meze odpovídají mezím viz výše.