Zpět na přehled

Glukóza

Glu

Parametry metody

Princip

Absorpční spektrofotometrie, enzymatická metoda s hexokinázou

Materiál
Sérum, plazma (Na/Li-heparin, EDTA + antiglykolitikum NaF, KOxalát), moč
Stabilita

Sérum/plazma: 7 dní při 2-8 °C (separace max. do 2 h.)

Moč: 2 hodiny při 15-25 °C, 2 hodiny při 2-8 °C

Jednotky
mmol/L
Referenční meze
 Sérum/plazma
Věk    
2D - 6T   2,8 - 4,4 mmol/L 
6T - 15R   3,3 - 5,6 mmol/L
15 - 150R   3,9 - 5,6 mmol/L
 
Moč
0 - 150R   < 0,8 mmol/den
Zdroj referenčních mezí
Dle doporučení ČSKB: Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, 2019
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Oxidace glukózy je hlavním zdrojem energie pro buňky v těle. Glukóza, pocházející z potravy, je v játrech před uložením přeměněna na glykogen nebo na mastné kyseliny pro skladování v tukové tkáni. Koncentrace glukózy v krvi je udržována inzulínem, glukagonem a hormony, z nichž nejdůležitější jsou produkovány pankreatem. Nejčastější příčinou hyperglykemie je diabetes mellitus, vznikající z nedostatečné sekrece nebo nedostatečného účinku inzulínu. Ke zvýšené hladině glukózy v krvi přispívá i řada dalších faktorů. Ty zahrnují pankreatitidu, dysfunkci štítné žlázy, selhání ledvin a jaterní choroby. Méně často je pozorována hypoglykemie. Nízké hladiny glukózy mají různé příčiny, např. insulinom, hypopituitarismus či nedostatečnost nadledvin atd.

Interpretace

↓ hyperinzulinismus, hepatopatie, glykogenózy, intolerance fruktózy, hladová hypoglykémie, hypothyreóza, malaabsorpce u celiakie, McQurrieho syndrom

↑ DM, nádory dřeně nadledvin, Cushingův syndrom, akromegálie, hyperthyreóza, onemocnění pankreatu, galaktosemie, popáleniny, peritoneální dialýza, hemodialýza, šokové stavy

Zdravotní výkon
81439, STAT 81155
Poznámka

Stanovení glukózy v moči není doporučeno pro diagnostiku a sledování pacienta s diagnózou DM.