Zpět na přehled

Glykovaný hemoglobin (GHb)

GHB

Parametry metody

Princip

Vysoce výkonná kapalinová chromatografie (HPLC)

Materiál
Plná krev
Stabilita

Plná krev: 5 dní při 2-8 °C

Jednotky
mmol/mol
Referenční meze
Plná krev
Věk    
0 - 150R   20 - 42 mmol/mol
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Glykovaný hemoglobin představuje produkt glykosylace na N-terminálním konci β-řetězce hemoglobinu. Neenzymatickou reakcí glukoso-6-fosfátu nebo glukózy s NH2-skupinou terminálního valinu β-řetězce hemoglobinu vzniká při zvýšení glykemií nejprve Schiffova báze, která je snadno disociovatelná při poklesu koncentrace glukózy a její hladina koreluje s aktuální glykémií. V další fázi vzniká intramolekulárním přesmykem stabilní ketoamin. V poslední fázi se glykovaný hemoglobin eliminuje v závislosti na poločase života erytrocytů, zčásti reaguje s aminoskupinou dalších proteinů za vzniku produktů pozdní fáze glykace. Podíl glykovaného hemoglobinu je úměrný koncentraci volné glukózy. Pokud je hladina glykémie dlouhodobě zvýšena (min. 6 týdnů) vytvoří se zvýšené množství glykovaného hemoglobinu. Hemoglobin A1 je tvořen A1a, A1b a A1c, přičemž rutinně stanovovaným je A1c, který tvoří cca 80% hemoglobinu A1. Hodnoty se vyjadřují v % celkového hemoglobinu, přičemž doporučovanou jednotkou pro standardizovanou IFCC metodu je mmol/mol.

Interpretace

↓ bez klinického významu, u stavů spojených se snížením životnosti erytrocytů  
↑ nekompenzovaný DM, v přítomnosti patologických hemoglobinů, anémie sideropenické, thalasemie

Zdravotní výkon
81449