Zpět na přehled

Helicobacter pylori IgA, IgG

He A, He G

Parametry metody

Princip

ELISA

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C

Jednotky
Index pozitivity (IP)
Referenční meze

 0-0,9  IP

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 10 dnů
Klinické informace

Helicobacter pylori je gramnegativní bakterie, která se uplatňuje při infekcích žaludeční sliznice a to zejména v oblasti antra a duodena. Je původcem chronické gastritidy typu B, na jejímž podkladě se může později rozvinout vředová choroba, případně může přejít ve formu atrofickou s rizikem vzniku žaludečního karcinomu.

Metody k detekci lze rozdělit na invazivní a neinvazivní. K nejužívanějším invazivním metodám patří histologické a cytologické vyšetření z bioptického vzorku žaludeční sliznice a rychlý ureázový test. K neinvazivním metodám patří dechový test a sérologické metody (stanovení protilátek třídy IgA, IgG, IgM). Neinvazivní testy jsou vhodné pro sledování efektivity terapie, vyhledávání infekce a reinfekce. Eradikace mikroba je následována poklesem hladiny protilátek.

IgA protilátky jsou přítomny nejen v akutní fázi onemocnění, ale i při chronické infekci žaludeční sliznice spolu s protilátkami třídy IgG. Jejich zvýšení je popsáno také u pacientů s rizikem karcinomu žaludku.
Přítomnost IgG protilátek potvrzuje kontakt s H. pylori, není však indikátorem aktivity infekce. Sérokonverze nastává cca 2 měsíce po primoinfekci.                                                                                                                                         

Interpretace

negativní   0-0,9 IP   

hraniční   0,9-1,1 IP

pozitivní   >1,1 IP