Zpět na přehled

Helicobacter pylori IgA, IgG Microblot-Array

Helicobacter pylori IgA, IgG Microblot-Array

Parametry metody

Princip

Microblot-Array

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C

Jednotky
kvalitativní hodnocení
Referenční meze

pozitivní / negativní

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
7 dní
Klinické informace

Helicobacter pylori řadíme do rodu Helicobacter. Jako patogen se uplatňuje při infekcích žaludeční sliznice a to zejména v oblasti antra a duodena. Je původcem chronické gastritidy typu B, na jejímž podkladě se může později rozvinout vředová choroba, případně může přejít ve formu atrofickou s rizikem vzniku žaludečního karcinomu. Metody k detekci lze rozdělit na invazivní a neinvazivní. K nejužívanějším invazivním metodám patří histologické a cytologické vyšetření z bioptického vzorku žaludeční sliznice a rychlý ureázový test. K neinvazivním metodám patří dechový test a sérologické metody. Neinvazivní testy jsou vhodné pro sledování efektivity terapie, vyhledávání infekce a reinfekce. 

IgA protilátky jsou přítomny nejen v akutní fázi onemocnění, ale i při chronické infekci žaludeční sliznice spolu s protilátkami třídy IgG. Jejich  zvýšení je popsáno také u pacientů s rizikem karcinomu žaludku. 

Přítomnost IgG protilátek potvrzuje kontakt s H. pylori, není však indikátorem aktivity infekce. Sérokonverze nastává cca 2 měsíce po primoinfekci.  

Stanovení se provádí metodou micro-array blot MBA . Metoda je založena na principu imunoblotu převedeného do formátu mikrotitrační destičky. Slouží pro konfirmaci serologických výsledků získaných metodou ELISA

antigeny: CagA, VacA, UreA, NAP, HpaA, HcpC, GroEL

Interpretace

negativní, hraniční, pozitivní

Celkové hodnocení testu Microblot-Array Helicobacter IgA a IgG

 UreA, NAP, HpaA, HcpC, GroEL
Alespoň jeden antigen ze skupiny CagA nebo VacA2 a více pozitivních hodnot1 pozitivní nebo 2 hraniční hodnotyžádná reaktivita nebo 1 hraniční hodnota
pozitivnípozitivnípozitivnípozitivní
hraničnípozitivníhraničníhraniční
negativnípozitivnínegativnínegativní