Zpět na přehled

Hematokrit

HCT

Parametry metody

Princip

Stanovení na analyzátoru.

Vypočítaný parametr : HCT = (MCV/objem krve) x 100

Materiál
Nesrážlivá krev
Typ zkumavky
K3EDTA
Stabilita

Pokyny pro odběr

Dodržovat odběry po rysku.

Stabilita vzorku

5 hod. při 15 - 25 °C

Jednotky
L/L
Referenční meze
VěkRozmezí
1 - 3 dny0,45 - 0,67
4 dny - 2 týdny0,42 - 0,66
2 týdny - 1 měsíc0,39 - 0,63
1 měsíc - 2 měsíce0,31 - 0,55
2 měsíce - 3 měsíce0,28 - 0,42
3 - 6 měsíců0,29 - 0,41
6 měsíců - 2 roky0,33 - 0,39
2 - 6 let0,34 - 0,40
6 - 12 let0,35 - 0,45
12 - 15 let 
Muži0,37 - 0,49
Ženy0,36 - 0,46
nad 15 let 
Muži0,40 - 0,50
Ženy0,35 - 0,47
Zdroj referenčních mezí
Doporučení ČHS ČLS JEP: Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů dospělých a dětí v platném znění.
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Hematokrit udává množství červených krvinek v celkovém objemu krve. Jedná se tedy o procentuální vyjádření objemu erytrocytů v jednotce krve. Závisí na počtu a velikosti červených krvinek.

Interpretace

Zvýšené hodnoty

vrozené a získané anémie, infuze…

Snížené hodnoty

polyglobulie, dehydratace, novorozenci…