Zpět na přehled

HHV6 IgG

HHV6

Parametry metody

Princip

ELISA

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20 °C

Jednotky
Index pozitivity (IP)
Referenční meze

0 - 0,9 (IP)

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 10 dnů
Klinické informace

HHV-6,  Human Herpesvirus 6, je široce rozšířený virus, protilátky proti němu má 60-90% populace. Primoinfekce probíhá většinou v prvních měsících života asymptomaticky nebo s klinickými projevy exanthema subitum u kojenců  a horečkami u dětí. Komplikací mohou být encefalitida, hepatitida, pneumonie, febrilní křeče. Nižší hladiny IgG protilátek jsou považovány za anamnestické, vyšší hladiny IgG a rovněž i čtyřnásobné zvýšení titru IgG svědčí o aktivní infekci. Hladiny IgM nevypovídají o stádiu onemocnění, proto se jejich detekce neprovádí. HHV-6 může zkříženě reagovat s HSV, EBV, CMV.

Interpretace

negativní <0,9 IP

hraniční 0,9-1,1 IP 

pozitivní > 1,1 IP