Zpět na přehled

High Sensitive Troponin-I (hsTnI)

hsTnI

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 1 den při 2-8 °C

Jednotky
ng/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
Muži   0 - 150R   0 - 34,2 ng/L
Ženy   0 - 150R   0 - 15,6 ng/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Srdeční troponiny (C, I, T) jsou proteiny s absolutní orgánovou specifitou pro buňky příčně pruhovaného svalstva. Troponin C je vazebný protein pro vápníkový ion, troponin I je kalcium-dependentní inhibitor interakce tenkých a tlustých myofilament. Troponin T (TnT) váže troponin C a I na tropomyosin. Troponiny jsou do krevního oběhu uvolňovány pouze při poškození kardiomyocytu. Po AIM se Troponin dostává do oběhu 3-12 hod, vrchol koncentrací je dosažen za 8-28 hod. po infarktu myokardu. Při odpovídající klinické symptomatologii je vzestup koncentrace troponinu považován za důsledek ireversibilní (definitivní) nekrózy myokardu. Dlouhodobě (měsíce, roky) a trvale zvýšené koncentrace troponinu u osob bez klinické symptomatologie akutního koronárního syndromu jsou pozorovány u nemocných v konečné fázi renálního selhání. Dle doporučení je časování odběrů k diagnostice akutního koronárního syndromu následující: první odběr má být proveden vždy při přijetí nemocného k vyšetření, další obvykle za 6 až 9 hodin. U akutních stavů má stanovení Troponinu v intervalu 6 až 9 hod. po přijetí zpravidla nejvyšší diagnostickou senzitivitu. Pokud při trvající klinické symptomatologii jsou výsledky z prvních dvou odběrů negativní, doporučuje se další stanovení v intervalu 12-24 hodin.

Interpretace

↓ bez klinického významu


↑ ischemické poškození myokardu (AIM), akutní koronární syndrom

Zdravotní výkon
81237