Zpět na přehled

Homocystein

HCY

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 14 dní při 2-8 °C

Jednotky
µmol/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
Muži   15 - 150R      5,46 - 16,20 µmol/L
Ženy   15 - 150R      4,44 - 13,56 µmol/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Homocystein je důležitý meziprodukt metabolismu methioninu, který je následně metabolizován čtyřmi možnými metabolickými drahami. Metabolismus homocysteinu je silně závislý na vitaminech B, převážně folátu, B12-kobalaminu, B6-pyridoxinu a B2-riboflavinu. Hyperhomocysteinemie je citlivým ukazatelem deficitu folátu a vitaminu B12, taktéž je považována za nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárních chorob a nezávislý rizikový faktor pro vznik různých forem demence, včetně Alzheimerovy choroby. Zvýšené hodnoty jsou asociovány se zvýšeným rizikem komplikací v těhotenství.

Interpretace

↑ nedostatek folátu a vit. B 12; zvýšené riziko kardiovaskulárních chorob; zvýšené riziko komplikací v těhotenství

 

 

Zdravotní výkon
81461
Poznámka

Nelze použít silně hemolytické vzorky. 

Pro minimalizaci nárůstu koncentrace homocysteinu způsobeného jeho syntézou v erytrocytech je vhodné uskladnit vzorky po odběru až do zpracování. Vzorky, které nebudou ihned uskladněny na ledu, mohou vykazovat o 10‑20 % vyšší koncentraci.