Zpět na přehled

HSV 1,2 pool IgM, IgG

HSV M, HSV G

Parametry metody

Princip

chemiluminiscenční imunoanalýza  (CLIA)

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C

Jednotky
Index pozitivity (IP)
Referenční meze

0 - 0,9 IP

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 7 dnů
Klinické informace

HSV herpes simplex virus je neurotropní virus, který infikuje pouze člověka. Existují dva typy – HSV-1 a HSV-2. Oba typy mají společné antigeny, v sérologických testech dochází ke zkříženým reakcím. Po primoinfekci perzistuje celoživotně v organismu (v nervových gangliích) a za určitých okolností se může reaktivovat (UV záření, stres, horečka, poruchy hormonální rovnováhy). Primární infekce HSV1 probíhá zpravidla již v dětském věku asymptomaticky, v některých případech může vyvolat gingivostomatitidu, faryngitidu, keratokonjuktivitidu, encefalitidu. Exacerbace latentní infekce probíhají v podobě herpes labialis. U imunokompromitovaných jedinců (např. těžké sekundární imunodeficity) je zvýšené riziko herpetických komplikací (ulcerace jícnu, atyp. pneumonie, generalizovaná herpetická infekce). 
Infekce HSV2 patří k nejčastěji se vyskytujícím pohlavním nákazám, projevuje se jako herpes genitalis. Podobně jako HSV1 může způsobit herpetickou meningoencefalitidu a generalizovaný herpes. K léčbě infekcí lze použít některá antivirotika (aciklovir, famciklovir, valaciklovir, foskarnet, idoxuridin). 
IgM protilátky jsou charakteristické pro primární infekci, jsou detekovatelné několik dnů po infekci a po 6 týdnech vymizí. IgG protilátky perzistují dlouhodobě. Při reinfekci či reaktivaci IgM protilátky mohou, ale nemusí být detekovány. Často je pozorován nárůst IgG protilátek 

Interpretace

negativní  < 0,9 IP

hraniční   0,9-1,1  IP       

pozitivní   ≥ 1,1 IP