Zpět na přehled

Imunoglobulin A (IgA)

IgA

Parametry metody

Princip

Imunoturbidimetrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
g/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
1- 4M   0,05 - 0,50 g/L
4 - 7M   0,08 - 0,80 g/L
7M - 1R   0,30- 1,40 g/L
1 - 3R   0,30 - 1,20 g/L
3 - 6R   0,40 - 1,80 g/L
6 - 10R   0,60 - 2,20 g/L
10 - 13R   0,70 - 2,30 g/L
13 - 150R   0,70 - 4,00 g/L
Zdroj referenčních mezí
Laboratorní vyšetření v klinické praxi - Brodská, 2022
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Imunoglobulin A (IgA) je dominantní třídou imunoglobulinů slizničního imunitního systému. Vyskytuje se ve dvou podtřídách IgA1 a IgA2 v poměru 9:1. Protože je sekreční IgA přítomen ve velkém množství ve slinách, slzách, v bronchiálních sekretech, v nosní mukózní tkáni, v prostatické tekutině, ve vaginálním sekretu a slizničních sekretech tenkého střeva, působí jako primární obranný mechanismus proti místním infekcím a představuje důležitý mechanismus obrany proti virové infekci, aktivuje komplement alternativní cestou. Podle koncentrace se podílí a celkovém množství imunoglobulinů asi 15 %.

Interpretace

↓ selektivní deficience IgA, mnohočetný myelom IgG, nefrotický syndrom, při pozitivitě protilátek proti gliadinu a kravskému mléku, maligní nádory, autoimunitní onemocnění, alergické stavy


↑ jaterní choroby, pyelonefritis chronická, žlučová obstrukce, chronické slizniční infekty, chronická bronchitis, tuberkulóza, paraproteinémie IgA

Zdravotní výkon
91131