Zpět na přehled

Imunoglobulin G (IgG)

IgG

Parametry metody

Princip

Imunoturbidimetrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
g/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 1M   7,0- 16,0 g/L
1 - 3M   2,5 - 7,5 g/L
3 - 6M   1,8 - 8,0 g/L
6M - 1R   3,0 - 10,0 g/L
1 - 2R   3,5 - 10,0 g/L
2 - 5R   5,0 - 13,0 g/L
5 - 9R   6,0 - 13,0 g/L
9 - 15R   7,0 - 14,0 g/L
15 - 150R   7,0 - 16,0 g/L
Zdroj referenčních mezí
Laboratorní vyšetření v klinické praxi - Brodská, 2022
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Imunoglobulin G (IgG) představuje u zdravých dospělých osob asi 75 % celkových imunoglobulinů séra. Strukturálně se jedná o monomer složený ze dvou lehkých a dvou těžkých řetězců. Vyskytuje se ve čtyřech podtřídách s následujícím koncentračním zastoupení G1 60-70%, G2 14-20%, G3 4-8%, G4 2-6%.  Koncentrační zastoupení jednotlivých podtříd je charakteristické pro každého jednotlivce, produkce protilátek dané podtřídy imunoglobulinů je geneticky kontrolována. IgG neutralizuje toxiny, inaktivuje viry, umožňuje aglutinaci a opsonizaci mikroorganismů, aktivuje komplement a u opakovaných infekcí je zvýšen až v poslední fázi. IgG je u lidí jedinou imunoglobulinovou třídou, která prochází placentou a zajišťuje obranu novorozence v prvých měsících jeho života.Fyziologické koncentrace celkových IgG nevylučuje deficienci podtříd IgG.

Interpretace

↓ imunodeficience (primární i sekundární), medikamenty (kortikoidy, imunosupresiva), maligní nádory, nefrotický syndrom, některé virové infekce (EBV, Rubella)


↑ infekční onemocnění, bakteriální a virové choroby, onemocnění jater, chronické zánětlivé stavy, autoimunitní choroby, ethylismus, onemocnění CNS, monoklonální gamapatie

Zdravotní výkon
91129