Zpět na přehled

Imunoglobulin M (IgM)

IgM

Parametry metody

Princip

Imunoturbidimetrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
g/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 1M   0,10 - 0,30 g/L
1 - 3M   0,10 - 0,70 g/L
3 - 6M   0,20 - 1,00 g/L
6M - 1R   0,30 - 1,00 g/L
1 - 2R   0,40 - 1,40 g/L
2 - 5R   0,40 - 1,80 g/L
5 - 9R   0,40 - 1,60 g/L
9 - 13R   0,40 - 1,50 g/L
13 - 150R   0,40 - 2,30 g/L
Zdroj referenčních mezí
Laboratorní vyšetření v klinické praxi - Brodská, 2022
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Imunoglobulin M (IgM) představuje asi 10 % celkových imunoglobulinů séra zdravého dospělého člověka, tvoří se během primární protilátkové odpovědi. V séru se nachází převážně ve formě pentamerů, je exprimován na povrchu neaktivovaných B-lymfocytů. IgM je prvou protilátkou časné imunitní odpovědi na většinu antigenů a převládá v odpovědích na antigeny krevních skupin. IgM je nejúčinnější imunoglobulinovou třídou v systému fixace komplementu (aktivace klasické cesty) a aglutinace patogenů (vzhledem ke své struktuře). Imunoglobulin M neprochází placentou, zvýšené koncentrace v pupečníkové krvi svědčí pro intrauterinní infekci.

Interpretace

↓ IgM deficit, cytostatická léčba, maligní nádory, lymfatické leukémie


↑ akutní zánětlivé stavy, akutní bakteriální a virové infekce, jaterní cirhóza, paraproteinémie IgM, SLE, RA, Sjogrenův syndrom, cystická fibróza, pyelonefritis

Zdravotní výkon
91133