Zpět na přehled

Index aterogenity (Klimov)

IA

Parametry metody

Princip

Výpočtová metoda

Materiál
Sérum
Referenční meze
Pohlaví   Věk    
Muži   0 - 150R   0 - 4,2
Ženy   0 - 150R   0 - 3,0
Klinické informace

Aterogenní index označuje zvýšenými hodnotami osoby se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem, které se nemusí aktuálně manifestovat extrémními hodnotami sérových lipidů. Má jednoznačně vztah ke klinickým stavům, jež jsou rizikové pro vznik kardiovaskulárních onemocnění, i k již existujícím kardiovaskulárním onemocněním. Stanovení aterogenního indexu lze také využít pro záchyt preklinických stadií aterosklerózy. Význam aterogenního indexu spočívá v tom, že pomocí tohoto parametru je možné monitorovat nejen kardiovaskulární riziko, ale také účinky léčby na lipoproteinový profil. Lze shrnout, že stanovení individuálního rizika má velký význam jak pro prognózu nemocného, tak pro prevenci a léčebnou strategii