Zpět na přehled

Ionizovaný vápník

Ca++

Parametry metody

Princip

Výpočtová metoda

Jednotky
mmol/L
Referenční meze
Věk    
0 - 6T   1,00 - 1,50 mmol/L
6T - 1R   0,95 - 1,50 mmol/L
1 - 15R   1,22 - 1,37 mmol/L
15 - 150R   1,13 - 1,32 mmol/L

 

Zdroj referenčních mezí
Jaroslav Masopust: Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, Karolinum 1998
Klinické informace

V plazmě nebo séru stanovujeme celkový vápník, zatímco v plné krvi vápník ionizovaný (neboli vápenatý ion - Ca2+). Koncentrace ionizovaného vápníku by měla být přibližně polovina hodnoty celkového vápníku. Poměr ionizovaného a celkového vápníku se mění při změnách pH krve, při nedostatku či nadbytku vazebných bílkovin a při hyperfosfatémii. Pouze ionizovaný vápník má fyziologické účinky (příznaky hypokalcémie či hyperkalcémie se tedy objeví jen při nedostatku či nadbytku této frakce).

Interpretace

↓ osteoporóza, zvýšené pH, zvýšený anorganický fosfát, hypoparatyreóza, deficit vit D

↑ metastázy kostí, stavy spojené s acidózou