Zpět na přehled

C4 komplement (C4)

C4

Parametry metody

Princip

Imunoturbidimetrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 2 dny při 2-8 °C

Jednotky
g/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
Muži   1 - 14R   0,14 - 0,44 g/L
   14 - 150R   0,15 - 0,53 g/L
Ženy   1 - 14R   0,13 - 0,46 g/L
   14 - 150R   0,15 - 0,57 g/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Glykoprotein C4 je součástí komplementu, jehož významem je ochrana proti infektům, umožňuje opsonizaci patogenů, uvolňuje histamin ze žírných buněk a solubilizuje imunitní komplexy. Je produkován v hepatocytech, méně v makrofázích a renálních epiteliálních buňkách. Jeho aktivace probíhá klasickou cestou a je důležitým meziproduktem v aktivaci C3 komplementu. Fyziologicky degraduje mastocyty a bazofily, které po degradaci secernují histamin a další produkty nutné ke zvýšení permeability cévní stěny.

Interpretace

↓ SLE, glomerulonefritidy, vaskulitida, vrozený deficit C4 komplementu, revmatoidní artritida, malnutrice, mnohočetný myelom, kryoglobulinémie, hepatitida B, jaterní selhání


↑ akutní a chronické zánětlivé reakce různé etiologie, bakteriální infekce, malignity, pooperační stavy

Zdravotní výkon
91161