Zpět na přehled

Kreatinin

Krea

Parametry metody

Princip

Absorpční spektrofotometrie, enzymatická metoda s kreatinkinázou

Materiál
Sérum, moč
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Moč: 6 dní při 2-8 °C

Jednotky
Sérum: µmol/L; moč: mmol/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
M+Ž   0 - 6T   12 - 48 µmol/L
   6T - 1R   21 - 55 µmol/L
   1 - 15R   27 - 88 µmol/L
         
Muži   15 - 150R   64 - 104 µmol/L
Ženy   15 - 150R   49 - 90 µmol/L
 
Moč
Muži   15R - 150R   5,1 - 14,2 mmol/L
       7,7 - 21,3 mmol/den
Ženy   15R - 150R   3,9 - 9,4 mmol/L
       5,9 - 14,1 mmol/den

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták; děti: Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Stanovení kreatininu v séru nebo plazmě je nejběžněji používaným testem pro monitorování renální funkce. Kreatinin je produktem rozpadu kreatinfosfátu ve svalu a v těle je obvykle vytvářen v poměrně stabilní míře (v závislosti na svalové hmotě). Je volně filtrován glomerulem a za normálních okolností není zpětně resorbován tubuly.  Vzhledem k tomu, že nárůst koncentrace kreatininu v krvi je pozorován pouze se značným poškozením nefronů, není vhodný k detekování raného stádia renálního selhání.

Interpretace

↓ myopatie, svalová dystrofie, léčba glukokortikoidy, jaterní onemocnění, pokles svalové hmoty, fyziologicky v dětském věku

↑ akutní a chronické renální selhání, DM, dehydratace, srdeční selhání, šokové stavy, zvýšení produkce kreatininu (gigantismus, akromegálie)

Zdravotní výkon
81499, STAT 81169