Zpět na přehled

Kreatinkináza (CK)

CK

Parametry metody

Princip

Fotometrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
µkat/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
M+Ž   0 - 6T   1,26 - 6,66 µkat/L
   6T - 1R   0,17 - 2,44 µkat/L
   1 - 15R   0,20 - 2,27 µkat/L
         
Muži   15 - 150R   0,41 - 3,24 µkat/L
Ženy   15 - 150R   0,41 - 2,85 µkat/L
Zdroj referenčních mezí
Jaroslav Masopust: Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, Karolinum 1998
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Enzym CK je dimer, složený z podjednotek, jejichž název je odvozen od svalu M (muscle) a mozku B (brain). Tři identifikované izoenzymy jsou označovány: MM, MB a BB. Normální CK v séru je převážně izoenzym CK-MM. Zvýšené hladiny CK v séru provázejí onemocnění kosterního  svalstva, především svalovou dystrofii. Frakce CK-MB se nalézá především ve tkáni myokardu a její přítomnost je obvykle zaznamenána v průběhu  48 hodin po nástupu infarktu myokardu. Použití stanovení celkové CK a izoenzymu CK-MB v diagnostice infarktu myokardu je nejdůležitější aplikací stanovení kreatinkinázy v klinické chemii. Aktivita CK v séru také narůstá  po cerebrální ischemii, akutní mozkové příhodě a úrazu hlavy.

Interpretace

↓ Cushingova choroba, thyreotoxikóza, po léčbě estrogeny a estrogeny obsahující kontraceptiv, těžké infekce a septikemie 


↑ katetrizace a koronární angiografie, resuscitace, defibrilace, trauma hrudníku, operace na srdečním svalu, tachykardie, srdeční selhání, defekty chlopní, epil.záchvaty, hypothyreóza, po zhmoždění svalstva, pooperačně, křečové svaly, neurologické choroby

Zdravotní výkon
81495