Zpět na přehled

Kreatinkináza-MBmass (CK-MB)

CK-MBmass

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum, plazma (EDTA, Na/Li-heparin)
Stabilita

Sérum/plazma: 3 dny při 2-8 °C, 30 dní při -10 °C

Jednotky
µg/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví  Věk    
Muži  0 - 150R   0 - 5,2 µg/L
Ženy  0 - 150R   0 - 3,1 µg/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Kreatinkináza MB je izoenzym kreatinkinázy a v současné době je požadován za  marker nekrózy kardiomyocytu a představuje náhradní alternativu v případech, kdy není k dispozici stanovení TnT. Je stále doporučovaným kardiomarkerem k detekci extenze (reinfaktu) myokardu v době, kdy v krvi přetrvává vysoká koncentrace troponinu. Ke stanovení se využívá hmotnostní koncentrace CK-MB (označované mass), která nahrazuje dříve používané katalytické stanovení CK-MB. CK-MB je v malé míře zastoupena v kosterním svalstvu, bránici, děloze, prostatě - to vysvětluje silnou závislost na věku a pohlaví. Při akutní ischemické nekróze kardiomyocytů resp. při nekróze myokardu jiné etiologie dochází k vzestupu koncentrace CK-MB v krvi za 3 až 10 hodin po začátku onemocnění, koncentrace dosahuje maxima přibližně za 24 hodin a vrací se k normě do 48 až 72 hodin. Dle doporučení pro diagnostiku akutních koronárních syndromů je časování odběrů ke stanovení CK-MB mass následující: při přijetí nemocného a po 6 až 9 hodinách po přijetí. Pro klinické potvrzení na extensi (reinfarkt) akutního infarktu myokardu se provádí první odběr při začátku klinické symptomatologie, další po 3 až 5 a 6 až 9 hodinách.

Interpretace

↓ bez významného klinického významu


↑akutní infarkt myokardu, postižení myokardu různé etiologie, polymyozitidy a dermatomyozitidy, maligní hypertermie

Zdravotní výkon
81497, 81773