Zpět na přehled

Kyselina listová (folát)

FOL

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C, 30 dní při -10 °C

Plná krev: 2 dny při 2-8 °C, 30 dní při -10 °C

Vzorky je třeba chránit před světlem!

Jednotky
nmol/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   7 - 46,4 nmol/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Kyselina listová (folát) je ve vodě rozpustný vitamin, který nelze syntetizovat, proto příjem závisí na potravě. Absorpce probíhá v tenkém střevě aktivně s pomocí glukózy či galaktózy. V plazmě je kyselina listová transportována volně nebo ve vazbě na albumin. Resorpce je vázána na funkční intestinální mukózu. Cílovým orgánem kyseliny listové je jaterní tkáň. Pro utilizaci jaterních zásob je nutná přítomnost žluči a funkční enterohepatální oběh. Tělesné zásoby vystačí na 2 - 4 měsíce. Folát má nezastupitelnou úlohu pro syntézu pyrimidinu a purinů, tedy klíčovou roli v růstu, dělení a diferenciaci buněk a jako součást DNA cyklu. Významně působí preventivně u defektů neurální trubice dítěte (doporučený příjem 1 měsíc před koncepcí 4 – 5 mg kyseliny listové do doby konce třetího měsíce těhotenství).

Interpretace

↓ megaloblastová anémie, chronický alkoholismus, amyloidóza, anémie (hemolytická, makrocytární, perniciózní, sideroblastická, hereditární, sférocytární, thalasemie), anorexia nervosa, jaterní cirhóza, celiakie, Crohnova choroba, deficit vitamínů B a C, dermatitis herpetiformis, DM, peritoneální dialýza, diabetická enteropatie, parciální gastrektomie, hemodialýza, chronická hemolýza, hepatom, hladovění, homocystinurie, hypothyreóza, infekční onemocnění, leukémie, lymfom, malabsorpce kyseliny listové, nádorové onemocnění, psoriása, resekce střeva, sklerodermie, sprue, febrilní stavy, idiopatická steatorea, gravidita


↑ možný deficit vitaminu B12 překryt nadměrným příjmem potravou, syndromem krátkého střeva, krevní transfúze, vegetariánství

Zdravotní výkon
93115