Zpět na přehled

Lidský choriogonadotropin + Beta podjednotka hCG (hCG)

hCG

Parametry metody

Princip

Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 3 dny při 2-8 °C

Jednotky
IU/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
Muži   0 - 150R   < 2,6 IU/L
Ženy - netěhotné   0 - 50R   < 5,3 IU/L
         
Ženy - postmenopauzální   50 - 150R   < 8,3 IU/L
         
Ženy - těhotné   3. gestační týden   5,8 - 71,2 IU/L 
   4. gestační týden   9,5 - 750 IU/L
   5. gestační týden   217 - 7138 IU/L
   6. gestační týden   158 - 31795 IU/L
   7. gestační týden   3697 - 163563 IU/L
   8. gestační týden   32065 - 149571 IU/L
   9. gestační týden   63803 - 151410 IU/L
   10. gestační týden   46509 - 186977 IU/L
   12. gestační týden   27832 - 210612 IU/L
   14. gestační týden   13950 - 62530 IU/L
   15. gestační týden   12039 - 70971 IU/L
   16. gestační týden   9040 - 56451 IU/L
   17. gestační týden   8175 - 55868  IU/L
   18. gestační týden   8099 - 58176 IU/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Lidský choriogonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon složený ze dvou nekovalentně spojených podjednotek a- a b- řetězce. Je produkován placentou během těhotenství a slouží k udržení žlutého tělíska. U netěhotných žen jej mohou produkovat nádory trofoblastu, zárodečných buněk a některé netrofoblastické nádory.

Interpretace

↓ hrozící potrat, mimoděložního těhotenství 

↑ choriokarcinom, hydatiformní moly nebo vícečetného těhotenství

Zdravotní výkon
93159