Zpět na přehled

Lipáza

Lip

Parametry metody

Princip

Fotometrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
µkat/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0,12 - 1,0 µkat/L

 

Zdroj referenčních mezí
Jaroslav Masopust: Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, Karolinum 1998
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Lipázy jsou glykoproteiny s molekulovou hmotností 47 000 daltonů. Jsou definovány jako hydrolázy, které katalyzují štěpení triglyceridů na diglyceridy s následným vznikem monoglyceridů a mastných kyselin. Spolu s α-amylázou je pankreatická lipáza již po mnoho let nejdůležitějším biochemickým parametrem v diferenciální diagnostice onemocnění pankreatu. Stanovení aktivity lipázy budilo vždy zájem pro svou specifičnost a rychlost odezvy. Při akutní pankreatitidě se aktivita lipázy zvyšuje do 4-8 hodin a vrcholu dosahuje po 24 hodinách, načež klesá v průběhu 8 až 14 dnů. Není však prokázána souvislost mezi úrovní aktivity lipázy stanovené v séru a rozsahem poškození pankreatu. Lipáza je exkretována glomerulární filtrací, kompletně reabsorbována v tubulech a zde degradována.

Interpretace

↓ bez klinického významu 


↑ akutní pankreatitida (nad 3 násobek normy, vzestup po 5-6 h), chronická pankreatitida, penetrující duodenální vřed, cholecystitis, renální insuficience,  virová hepatitida, tumor slinivky, tumory extrapankreatické

Zdravotní výkon
81533