Zpět na přehled

Lipoprotein (a) (Lp(a))

Lp(a)

Parametry metody

Princip

Turbidimetrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 8 dní při 2-8 °C

Jednotky
g/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   < 0,3 g/L

 

Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Lipoproteinová částice Lp(a) je strukturálně podobná LDL částici, na svém povrchu váže apolipoprotein B100 a apolipoprotein (a), který zasahuje do procesu fibrinolýzy, kterou potlačuje - apolipoprotein (a) se vyznačuje svou strukturní podobností s plazminogenem, přičemž v procesu fibrinolýzy neaktivuje plazmin, čímž působí proaterogenně. Jeho charakteristickou vlastností je heterogenita, daná existencí 12 izoforem a 19 genotypů apolipoproteinu (a), které komplikují analytické stanovení. Elevace hodnot Lp(a) se označuje jako hyperlipoproteinemie (a). Zvýšení koncentrace nad horní hranici je dáno geneticky. Hlavní klinickou indikací je potvrzení přítomnosti Lp (a) v aterogenních plátech a hodnocení Lp (a) jako rizikového faktoru pro vznik a rozvoj ICHS.

Interpretace

↓ bez významného klinického významu, vliv medikace, hepatopatie
↑ u nemocných s familiární hypercholesterolémií, u nemocných s chronickým selháním ledvin a nefrotickým syndromem, u žen po menopauze, u pacientů s CMP a onemocněním cév dolních končetin

Zdravotní výkon
81541