Zpět na přehled

Lymfocyty %

LYM%

Parametry metody

Princip

optická metoda na principu průtokové cytometrie

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 - 25 °C

Jednotky
%
Referenční meze

LY (%)
0 – 1 den                         16 – 41
2 – 7 dní                          31 – 51
8 – 14 dní                        38 – 58
15 – 30 den                    46 – 66
1 – 6 měsíců                  46 – 71 
0,5 – 1 rok                      51 – 71
1 – 2 roky                       49 – 71
2 – 4 roky                       40 – 69
4 – 6 let                          32 – 60
6 – 8 let                          29 – 52 
8 – 10 let                        28 – 49 
10 – 15 let                      25 – 48 
15 – 100 let                    20 – 45  
 

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Lymfocyty jsou základem imunitního systému.  Dělí se na B lymfocyty zodpovědné za humorální (protilátkovou) imunitu a T lymfocyty zabezpečující buněčnou imunitu. Třetím typem zralých lymfocytů jsou NK (Natural Killers) buňky, morfologicky označované jako LGL (Large Granular Lymphocyt) . Jako atypické lymfocyty jsou označovány buňky s morfologicky změněným jádrem nebo cytoplazmou vyskytující se zejména při  hematologických onemocněních. Reaktivní lymfocyty reagují na infekční agens, jde o polymorfní elementy se zvětšeným jadérkem a objemem cytoplazmy, která má často výběžky nebo "zapuštěné" okraje.

Interpretace

↓ např. Hodgkinova choroba, kortikoterapie, chemoterapie, ionizační záření, …
↑ např. lymfatické leukémie, některé prudké infekce, chronické infekce, relativně při neutropenii, ...