Zpět na přehled

Lymfocyty #

LYM#

Parametry metody

Princip

Vypočítaný parametr : LYM # = (LYM% xWBC) : 100

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 - 25 °C

Jednotky
10^9/l
Referenční meze

LY (10^9/l)
0 – 1 den                     1,9 – 13,9
2 – 7 dní                       1,6 – 10,7
8 – 14 dní                    1,9 – 11,6
15 – 30 den                 2,3 – 12,9
1 – 6 měsíce              2,3 – 13,8 
0,5 – 1 rok                  3,1 – 12,4
1 – 2 roky                   2,9 – 12,4
2 – 4 roky                   2,2 – 11,7
4 – 6 let                      1,6 – 9,3
6 – 8 let                      1,3 – 7,5
8 – 10 let                   1,3 – 6,6
10 – 15 let                1,1 – 6,5
15 – 100 let              0,8 – 4,0 
 

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Lymfocyty jsou základem imunitního systému.  Dělí se na B lymfocyty zodpovědné za humorální (protilátkovou) imunitu a T lymfocyty zabezpečující buněčnou imunitu. Třetím typem zralých lymfocytů jsou NK (Natural Killers) buňky, morfologicky označované jako LGL (Large Granular Lymphocyt) . Jako atypické lymfocyty jsou označovány buňky s morfologicky změněným jádrem nebo cytoplazmou vyskytující se zejména při  hematologických onemocněních. Reaktivní lymfocyty reagují na infekční agens, jde o polymorfní elementy se zvětšeným jadérkem a objemem cytoplazmy, která má často výběžky nebo "zapuštěné" okraje.

Interpretace

↓ např. Hodgkinova choroba, kortikoterapie, chemoterapie, ionizační záření, …
↑ např. lymfatické leukémie, některé prudké infekce, chronické infekce, relativně při neutropenii, ...