Zpět na přehled

Lymfocyty

Ly

Parametry metody

Princip

mikroskopické hodnocení

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 - 25°C; fixovaný preparát neomezenou dobu

Jednotky
%
Referenční meze

LY (%)
0 – 1 den                  16,0 – 41,0
2 – 7 dní                    31,0 – 51,0
8 – 14 dní                  38,0 – 58,0
15 – 30 den              46,0 – 66,0
1 – 6 měsíce            46,0 – 71,0
0,5 – 1 rok                51,0 – 71,0
1 – 2 roky                  49,0 – 71,0
2 – 4 roky                  40,0 – 69,0
4 – 6 let                      32,0 – 60,0
6 – 8 let                      29,0 – 52,0
8 – 10 let                    28,0 – 49,0
10 – 15 let                  25,0 – 48,0
15 – 100 let                20,0 – 45,0
 

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Lymfocyty jsou základem imunitního systému.  Dělí se na B lymfocyty zodpovědné za humorální (protilátkovou) imunitu a T lymfocyty zabezpečující buněčnou imunitu. Třetím typem zralých lymfocytů jsou NK (Natural Killers) buňky, morfologicky označované jako LGL (Large Granular Lymphocyt) . Jako atypické lymfocyty jsou označovány buňky s morfologicky změněným jádrem nebo cytoplazmou vyskytující se zejména při  hematologických onemocněních. Reaktivní lymfocyty reagují na infekční agens, jde o polymorfní elementy se zvětšeným jadérkem a objemem cytoplazmy, která má často výběžky nebo "zapuštěné" okraje.

Interpretace

↓ např. Hodgkinova choroba, kortikoterapie, chemoterapie, ionizační záření,…
↑ např. lymfatické leukémie, některé prudké infekce, chronické infekce, relativně při neutropenii, ...