Zpět na přehled

MCH = Mean Cell Hemoglobin

MCH

Parametry metody

Princip

vypočítaný parametr: MCH = Hgb / RBC x 10^12

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 - 25 °C

Jednotky
pg
Referenční meze

MCH (pg)
1 – 3 dny                 31 – 37  
4 – 14 dní                28 – 40
15 – 30 den            28 – 40 
1 – 2 měsíce          28 – 40
2 – 3 měsíce          26 – 34 
3 – 6 měsíců          25 – 35
0,5 – 2 roky            23 – 31
2 – 6 let                   24 – 30
6 – 12 let                 25 – 33
12 – 15 let               25 – 35 
15 – 100 let             28 – 34   
 

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Výsledek udává průměrné množství hemoglobinu v 1 erytrocytu.

Interpretace

↓ hypochromní anémie