Zpět na přehled

MCHC = Mean Cell Hemoglobin Concentration

MCHC

Parametry metody

Princip

vypočítaný parametr: MCHC = Hgb / Hct

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 - 25 °C

Jednotky
bezrozměrné číslo
Referenční meze

MCHC
1 – 3 dny             290 – 370
4 – 14 dní            280 – 380 
15 – 30 den        280 – 380
1 – 2 měsíce       290 – 370 
2 – 3 měsíce       290 – 370 
3 – 6 měsíců       300 – 360
0,5 – 2 roky         300 – 360
2 – 6 let                310 – 370
6 – 12 let              310 – 370
12 – 15 let            310 – 370 
15 – 100 let          320 – 360

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Výsledek udává množství hemoglobinu v erytrocytech.

Interpretace

↓ hypochromní anémie 
↑ např. sférocytóza