Zpět na přehled

MCV = Mean Cell Volume

MCV

Parametry metody

Princip

vypočítaný parametr: MCV = (Hct / RBC) x 1000

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 - 25 °C

Jednotky
fl
Referenční meze

MCV (fl)
1 – 3 dny                       95 – 121
4 – 14 dní                      88 – 126
15 – 30 den                  86 – 124 
1 – 2 měsíce                85 – 123 
2 – 3 měsíce                77 – 115
3 – 6 měsíců                74 – 108
0,5 – 2 roky                  70 – 86
2 – 6 let                         75 – 87
6 – 12 let                       77 – 95 
12 – 15 let    Muži      78 – 98 
                        Ženy      78 – 102
15 – 100 let                  82 – 98 
 

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

MCV udává průměrný objem erytrocytů.

Interpretace

↓ mikrocytóza
↑ makrocytóza