Zpět na přehled

Mikroalbumin

MALB

Parametry metody

Princip

Turbidimetrie

Materiál
Moč
Stabilita

Moč: 3 dny při 2-8 °C

Jednotky
mg/L
Referenční meze
Moč
Věk    
0 - 150R   0 - 30 mg/L
Zdroj referenčních mezí
dle doporučení ČSKB - Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin, 2021
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Výskyt albuminu v moči je známkou poškození glomerulárního aparátu. I velmi malý nárůst albuminu ve filtrátu vede k přetížení resorpčního děje a výraznému zvýšení vylučování albuminu močí. Tento stav je označován jako mikroalbuminurie. Mikroalbuminurie se monitoruje pomocí měření vyloučeného proteinu ve vzorcích moči sbírané za 24 hod, za určitou dobu nebo za noc, nebo pomocí stanovení poměru albuminu a kreatininu v jednorázových vzorcích moči bez určení doby odběru. Monitorování mikroalbuminu v moči je důležitou součástí při léčbě diabetes mellitus typu 1 a 2.

 

Interpretace

↑ diabetes mellitus I. a II. typu, hypertenze, kardiovaskulární onemocnění

Zdravotní výkon
81675