Zpět na přehled

Moč chemicky

Parametry metody

Princip

Reflexní fotometrie 

Materiál
Moč
Stabilita

Moč: 1 den při 2-8 °C

Jednotky
a.j.
Referenční meze
pH   5 - 5,5
Bílkovina   0 a.j.
Hemoglobin (krev)   0 a.j.
Glukóza   0 a.j.
Urobilinogen   0 a.j.
Bilirubin   0 a.j.
Ketolátky   0 a.j.
Hustota   1 - 1,05 kg/L
Nitrity   0 a.j.
Leukocyty   0 a.j.
Klinické informace

Chemické vyšetření moče a močového sedimentu (M+S) představuje klíčovou diagnostickou metodu, která je při provádění technicky jednoduchá a diagnosticky efektivní. Moč představuje pro buňky nepříznivé prostředí pro svou hyperosmolalitu a pH reakce. Dochází proto velmi rychle k poškození buněk a jejich rozpadu - výsledek chemického vyšetření a převážně močového sedimentu je silně závislé na rychlosti zpracování, vyšetření s odstupem více než 2 hodin po odběru snižuje validitu vyšetření. Vzorek je obvykle získán spontánní mikcí, méně často perkutánní suprapubickou punkcí močového měchýře nebo sterilní katetrizací močového měchýře.

Interpretace

pH

↓ pH (kyselé): proteinová dieta, dehydratace, diabetická ketoacidóza, metabolická a respirační acidóza, hladovění
↑ pH (alkalické): vegetariánská strava, renální tubulární acidóza, respirační a metabolická alkalóza, bakteriální infekce močových cest, arteficiálně pomnožené bakterie při delším stání moči v teplém prostředí

Glukóza

↑ DM, překročení renálního prahu pro glukózu (glykémie nad 10 mmol/l), při zvýšené glomerulární filtraci (gravidita), renální glykosurie při poruše tubulárních transportních mechanismů (glykémie v normě)

Hemoglobin

↓ falešná negativita: přítomnost silně redukujích látek (kyselina askorbová)
↑ hemoglobinurie, hemolytické anémie, traumata, úraz elektrickým proudem, myoglobinurie, ponámahová hematurie, nádory urogenitálního traktu, urolitiáza, krvácení. Falešná pozitivita: bakteriální a leukocytární peroxidáza, kontaminace odběrové nádoby dezinfekčními činidly

Leukocyty

↓ falešná negativita: přítomnost kyseliny askorbové, vysoká koncentrace glukózy, bílkovin a hlenu v moči, výrazná ketonurie, záplava oxalátů, některá ATB
↑ bakteriální zánět močových cest či ledvin, retence moči, vrozené anomálie vývodných močových cest. Falešná pozitivita: vaginální výtok, vysoká specifická hmotnost, oxidační detergenty

Ketolátky

↓ falešná negativita: necitlivost na beta-hydroxymáselnou kyselinu
↑ ketóza po nočním hladovění u zdravých osob, monitoring diabetických hyperglykémií a toxémií (pozitivita ketonurie při zlepšení stavu). Falešná pozitivita: některá antihypertenziva, produkty baktérií při infekci močových cest.

Bilirubin

↓ falešná negativita: způsobena snadnou degradací bilirubinu na přímém světle
↑hepatální (parenchymatózní) ikterus, posthepatální (obstrukční ikterus)

Urobilinogen

↓ falešná negativita: delší čas od odběru do zpracování v laboratoři
↑ prehepatální (hemolytický) ikterus, hepatální (parenchymatózní) ikterus

Nitrity

↓ falešná negativita: u grampozitivních bakterií, kyselina askorbová, nízký příjem zeleniny na počátku antibiotické léčby, nedostatečný pobyt v močovém měchýří - pro průkaz bakteriurie je doporučován první ranní vzorek moči
↑ přítomnost gramnegativních bakterií svědčící pro uroinfekci

Hustota

↓ falešná negativita: alkalické pH posouvá výsledek k nižším hodnotám
↑ zvýšená přítomnost Na, K

 

Zdravotní výkon
81347