Zpět na přehled

Monocyty

Mo

Parametry metody

Princip

mikroskopické hodnocení

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 – 25°C; fixovaný preparát neomezenou dobu

Jednotky
%
Referenční meze

MO (%)
0 – 1 den                  1,0 – 10,0
2 – 7 dní                    3,0 – 15
8 – 14 dní                 3,0 – 15 
15 – 30 den             1,0 – 13,0
1 – 6 měsíce           1,0 – 13,0
0,5 – 1 rok               1,0 – 9,0
1 – 2 roky                1,0 – 9,0
2 – 4 roky                1,0 – 9,0
4 – 6 let                   1,0 – 9,0
6 – 8 let                   0,0 – 9,0
8 – 10 let                 0,0 – 8,0
10 – 15 let               0,0 – 9,0
15 – 100 let            2,0 – 10,0
 

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Monocyty jsou největší buňky periferní krve. Fagocytují velké částice, spolu s neutrofily hrají hlavní roli v „první linii“ obrany proti patogenním organismům a cizorodým buňkám. Charakteristickým znakem je přítomnost vakuol.

Interpretace

↓ např. kortikoterapie, aplastická anémie, ... 
↑ např. chronické bakteriální infekce, Hodgkinova choroba,  myelomonocytární leukémie, CML, revmatoidní artritida, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, …