Zpět na přehled

Mycoplasma pneumoniae IgG, IgA, IgM

Myco G, Myco A, Myco M

Parametry metody

Princip

ELISA

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C

Jednotky
Index pozitivity (IP)
Referenční meze

 0-0,9 IP    

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 7 dnů
Klinické informace

Mycoplasma pneumoniae je primárním patogenem dýchacích cest. Způsobuje onemocnění pneumonie. Infekce se přenáší vzduchem, kapénkovou infekcí. K epidemiím dochází zpravidla ve velkých zejména dětských kolektivech v jarních a podzimních měsících. Příznaky se obvykle projevují zvýšenou teplotou, nevolností, zimnicí, kašlem a únavou. Kultivace M. pneumonie je obtížná, k rutinní diagnostice se využívá stanovení specifických protilátek.  Při primoinfekci dochází k tvorbě protilátek třídy IgM 1. až 2. týden po infekci, maxima dosahují cca 1 měsíc od začátku onemocnění a můžou perzistovat více než 1 rok. Při reinfekcích zpravidla nedochází k jejich vzestupu. K tvorbě protilátek třídy IgA dochází obvykle později než u IgM, častý je jejich časnější pokles. Význam mají zejména v případě absence IgM u některých pacientů a dále u reinfekcí.
U protilátek třídy IgG může docházet k vzestupu titru už po 2–3 týdnech od začátku výskytu příznaků, maximálních hladin dosahují  někdy až za 6 měsíců, perzistují déle než 1 rok, jsou známy případy perzistence déle než 4 roky. V případě reinfenkcí je nutno hodnotit dynamiku protilátek u párových vzorků, odebraných s odstupem 1–2 týdny.
Pro hodnocení sérologických nálezů je optimální vyšetření vzorku ve všech 3 třídách protilátek, případně vyšetření párových vzorků.

Interpretace

negativní   0-0,9 IP       

hraniční   0,9-1,1 IP          

pozitivní   >1,1 IP