Zpět na přehled

Myoglobin

Myo

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 3 dny při 2-8 °C

Jednotky
µg/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
Muži   0 - 150R   39 - 154,9 µg/L
Ženy   0 - 150R   35 - 106 µg/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Klinické informace

Myoglobin je hemoprotein, který je typickým proteinem příčně pruhovaného a srdečního svalu, nevyskytuje se v hladkém svalstvu. Je obsažen v cytosolu a tvoří 2 % z celkového obsahu proteinů ve svalové buňce. Slouží zejména k transportu O2, jen částečně jako zásoba kyslíku. Eliminován je glomerulární filtrací s velmi krátkým poločasem eliminace (10 – 20 minut). K signifikantnímu vzestupu myoglobinu dochází již za 2 hodiny po ischémickém poškození myokardu, při velmi krátkém biologickém poločase myoglobinu kulminuje jeho hladina již během 12 - 24 hodin a klesá k normě do 36 - 48 hod. Nevýhodou stanovení myoglobinu je jeho orgánová nespecifita. Při poškození kosterního svalstva (trauma, infekce, extrémní fyzická námaha, myopatie) dochází rovněž k významnému vzestupu myoglobinu v krvi. Vzestup koncentrace myoglobinu může být podmíněn také poruchou funkce ledvin. Přítomnost myoglobinu v moči (myoglobinurie) je známkou poškození kosterního svalstva. Dle doporučení je časování odběrů v diagnostice akutních koronárních syndromů následující: při přijetí nemocného a další vyšetření v intervalu 2 až 6 hodin po začátku onemocnění. Vyšetření po 12 hodinách po začátku onemocnění již nemá význam.

Interpretace

↑ bez klinického významu


↓ akutní infarkt myokardu, poškození kosterního svalstva, renální insuficience, febrilní stavy, crush-syndrom

Zdravotní výkon
93135