Zpět na přehled

N-terminální natriuretický propeptid typu B (NT-proBNP)

NT-proBNP

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 6 dní při 2-8 °C

Jednotky
ng/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 75R   0 - 125 ng/L
75 - 150R   0 - 450 ng/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Peptid tvořený 76 aminokyselinami s vysokou validitou v kardiologické diagnostice. Má klinicky srovnatelnou výpovědní hodnotu jako BNP.  Koncentrace NT-proBNP vzrůstají v séru a plazmě u osob s dysfunkcí levé komory. Fyziologický vzestup NT-proBNP můžeme vidět po porodu. Do 15. roku dochází k ustálení hladiny a jejich hodnota je klinicky nevýznamná.

Pro vyloučení srdečního selhání při akutním rozvoji je cut-off 300 ng/L. U srdečního selhání bez akutního rozvoje je cut-off 125 ng/L.

 

Interpretace

↑ dekompenzované srdeční selhání, plicní hypertenze, renální selhání, myokardiální onemocnění

Zdravotní výkon
81731