Zpět na přehled

Nekonjugovaný estriol (volný)

Estriol

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
nmol/L
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Estriol (E3) je jedním ze tří hlavních ovariálních estrogenů, spolu s estradiolem a estronem. Je typický pro sérum těhotných žen, kam se dostává z plodu. Nekonjugovaný E3 (tj. frakce estriolu, která není vázaná na transportní protein) je používán společně s AFP a hCG jako biochemický marker při screeningu vrozených vývojových vad a chromozomálních aberací plodu v 2. trimestru těhotenství. Rovněž se využívá pro posouzení feto-placentární jednotky v těhotenství.

Interpretace

↑ těhotenství

Zdravotní výkon
81399