Zpět na přehled

Neuron specifická enoláza (NSE)

NSE

Parametry metody

Princip

Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 5 dní při 2-8 °C

Jednotky
µg/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0 - 16,3 µg/L 
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Glykolytický enzym enoláza se vyskytuje v různých dimerických izoformách, zahrnující tři odlišné podjednotky a, b a c. Izoformy enolázy ac a cc, které jsou označovány jako NSE, se vyskytují ve vysokých koncentracích v neuronech a neuroendokrinních buňkách nebo v tumorech z nich vzniklých. Pro pacienty s neuroblastomy a malobuněčným karcinomem plic (SCLC) má stanovení NSE prognostický význam. Zvýšené hodnoty NSE u neléčených nemocných se SCLC se mohou vyskytovat až u 80 % případů. Monitorování průběhu onemocnění je vhodné především u SCLC, neuroblastomů, meduloblastomů, retinoblastomů, dále apudomů (karcinoidů, feochromocytomů), u nádorů ledvin, ev. i u seminomů, melanomu a prostaty. Nejvyšší hodnoty bývají popisovány u dobře diferencovaných  ganglioneuroblastomů a ganglioneuromů. Senzitivita při rozsevu onemocnění u SCLC bývá až 80 %.

Interpretace

↑ u neléčených pacientů s malobuněčným karcinomem plic, u neuroblastomů, nádorů ledvin, neuroendokrinních tumorech, diferencovaných ganglioneuroblastomů a ganglioneuromů

Zdravotní výkon
93167