Zpět na přehled

Neutrofily %

NEU%

Parametry metody

Princip

optická metoda na principu průtokové cytometrie

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 - 25 °C

Jednotky
%
Referenční meze

Ne %
0 – 1 den                       51 – 78
2 – 7 dní                        35 – 55
8 – 14 dní                      30 – 50
15 – 30 den                  25 – 45 
1 – 6 měsíců                22 – 45 
0,5 – 1 rok                    21 – 42 
1 – 2 roky                     21 – 43 
2 – 4 roky                     23 – 52 
4 – 6 let                        32 – 61
6 – 8 let                        41 – 63
8 – 10 let                     43 – 64 
10 – 15 let                   44 – 67 
15 – 100 let                 45 – 70 
 

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Neutrofily patří mezi granulocyty. Jsou to zralé buňky neutrofilní řady. Jádro je rozděleno na 2 – 5 vzájemně spojených částí (segmentů). Průměrná produkce je 1,6 x 10^9 buněk na kg hmotnosti za den. U většiny infekcí dochází k zvýšení granulocytů, což je zřejmě vyvoláno působením endotoxinů bakterií. Poločas zralých neutrofilů v periferní krvi je cca 12 hodin.

Interpretace

↓ některé bakteriální infekce, hematologické choroby, cytostatika, některá antibiotika, ionizační záření, …
↑ např. infekce, hematoonkologické choroby, nekrózy, otravy, popáleniny, …