Zpět na přehled

Neutrofily #

NEU#

Parametry metody

Princip

Vypočítaný parametr : NEU  = (NEU% x WBC) : 100

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 - 25 °C

Jednotky
10^9/l
Referenční meze

NE (10^9/l)
0 – 1 den                    5 – 21
2 – 7 dní                     1,8 – 11
8 – 14 dní                   1,5 – 11
15 – 30 den               1,3 – 8
1 – 6 měsíce             1,1 – 8,8 
0,5 – 1 rok                 1,3 – 7,4
1 – 2 roky                  1,3 – 7,5
2 – 4 roky                  1,3 – 8,8
4 – 6 let                     1,6 – 9,5
6 – 8 let                     1,9 – 9,1
8 – 10 let                   1,9 – 8,6
10 – 15 let                 2,0 – 9,1
15 – 100 let               2,0 – 7,0 
 

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Neutrofily patří mezi granulocyty. Jsou to zralé buňky neutrofilní řady. Jádro je rozděleno na 2 – 5 vzájemně spojených částí (segmentů). Průměrná produkce je 1,6 x 10^9 buněk na kg hmotnosti za den. U většiny infekcí dochází k zvýšení granulocytů, což je zřejmě vyvoláno působením endotoxinů bakterií. Poločas zralých neutrofilů v periferní krvi je cca 12 hodin.

Interpretace

↓ některé bakteriální infekce, hematologické choroby, cytostatika, některá antibiotika, ionizační záření, …
↑ např. infekce, hematoonkologické choroby, nekrózy, otravy, popáleniny, …