Zpět na přehled

Nezralé granulocyty

ImmGr

Parametry metody

Princip

Stanovení na analyzátoru.

Optická metoda na principu průtokové fluorescenční cytometrie.

Materiál
Nesrážlivá krev
Typ zkumavky
K3EDTA
Stabilita

5 hod. při 18 – 25 °C

Jednotky
%
Referenční meze

0,0 – 0,5

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Nezralými granulocyty se rozumí nezralé buňky neutrofilní řady: metamyelocyty, myelocyty, promyelocyty. Za normálních okolností v periferní krvi prakticky nevyskytují.

Interpretace

↑ těžké bakteriální infekce, především sepse, úrazy, myeloproliferativní onemocnění