Zpět na přehled

Nezralé granulocyty #

ImmGr#

Parametry metody

Princip

Vypočítaný parametr : ImmGr# = (ImmGr% x WBC) : 100

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 – 25 °C

Jednotky
10^9/l
Referenční meze

0,000 – 0,030

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Nezralými granulocyty se rozumí nezralé buňky neutrofilní řady: metamyelocyty, myelocyty, promyelocyty. Za normálních okolností v periferní krvi prakticky nevyskytují

Interpretace

↑ těžké bakteriální infekce, především sepse, úrazy, myeloproliferativní onemocnění