Zpět na přehled

Osmolalita

OSM

Parametry metody

Princip

Výpočtová metoda

Jednotky
mmol/kg
Referenční meze
Věk    
0 - 6T   276 - 305 mmol/kg
6T - 150R   285 - 295 mmol/kg
Zdroj referenčních mezí
Jaroslav Masopust: Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, Karolinum 1998
Klinické informace

Osmolalita v plazmě nám poskytuje sumární informaci o všech osmoticky aktivních látkách v plazmě. Mezi osmoticky aktivní látky v krvi patří především: sodné ionty, chloridy, urea, glukóza

Interpretace

↑ dehydratace, cukrovka, hypernatrémie, hyperurémie

 

↓ hyponatrémie