Zpět na přehled

Parvovirus IgG, IgM

PAR G, PAR M

Parametry metody

Princip

ELISA

Materiál
sérum
Stabilita

5 dnů při 2-8 °C, nad 5 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C

Jednotky
IU/ml
Referenční meze

IgG    0-2 IU/ml 

IgM   0-20 U/ml  

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 10 dnů
Klinické informace

Lidský parvovirus B19 patří do čeledi Parvoviridae, jeho výhradním hostitelem je člověk. Šíří se aerosolem i orofekálním přenosem. Transplacentárně se přenáší na plod, akutní infekce v těhotenství může vyvolat anemii plodu či potrat. Většina nákaz probíhá inaparentně. Před dosažením dospělosti má protilátky asi 60 – 80% osob. Virus B 19 je původcem tzv. páté dětské nemoci, infekčního erytému. Infekce dospělých je často provázena polyartritidou. Onemocnění navozuje trvalou imunitu. Na parvovirovou infekci je třeba myslet ve všech případech chronické anemie a akutní erytroblastopenie v dětském věku či neimunního hydropsu plodu. Protilátky IgM jsou detekovatelné za 7–14 dní po infekci. Mohou přetrvávat i více než 12 měsíců, obvykle klesají za 30-60 dní pod mez detekce. Protilátky IgG jsou detekovatelné za 18-24 dní po infekci, většinou perzistují po celý život.