Zpět na přehled

PDW = Platelet Distribution Width

PDW

Parametry metody

Princip

odvozený parametr (vychází z hodnot MPV)

Materiál
nesrážlivá krev (K3EDTA)
Stabilita

5 hod. při 18 - 25 °C

Jednotky
%
Referenční meze

PDW (%)
0 – 15 let               15,0 – 17,2
15 – 100 let           12,0 – 18,0 
 

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Distribuční šíře charakterizuje míru diverzity populace trombocytů.

Interpretace

↑ anizocytóza