Zpět na přehled

Placentární růstový faktoru (PlGF)

PIGF

Parametry metody

Princip

Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)

Stabilita

Sérum: 2 dny při 2-8 °C

Jednotky
ng/L
Referenční meze
Gestační týden    
10+0 - 14+6   28,8 - 122 ng/L
15+0 - 19+6   66,2 - 289 ng/L
20+0 - 23+6   119 - 605 ng/L
24+0 - 28+6   169 - 1117 ng/L
29+0 - 33+6   114 - 1297 ng/L
34+0 - 36+6   78 - 984 ng/L
37+0 - porod   54,4 - 862 ng/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Placentární růstový faktor (PlGF), patří mezi vaskulární endoteliální  růstové faktory, které se podílejí na procesu angiogeneze a lymfangiogeneze. Primárně je exprimován placentárními trofoblastickými buňkami během těhotenství.
Ve fyziologickém těhotenství se hladiny PlGF postupně zvyšují až do konce druhého trimestru a následně klesají až do období porodu. 
Snížení hladin PlGF v krvi matky  během těhotenství je považováno za důležitý prediktor preeklampsie a dalších komplikací souvisejících s dysfunkcí placenty. 
Preeklampsie (PE) je vážná komplikace v těhotenství vyznačující se hypertenzí a proteinurií po 20. gestačním týdnu. Vyskytuje se u 3-5 % těhotenství. PE je stále jednou z hlavních příčin novorozenecké a mateřské morbidity a mortality.

Interpretace

↓ preeklampsie, těhotenství s trisomií 21

Zdravotní výkon
81739