Zpět na přehled

Poměr Apo B/Apo A1

APO B/A

Parametry metody

Princip

Výpočtová metoda

Materiál
Sérum
Referenční meze
Pohlaví   Věk    
Muži   15 - 150R   0 - 0,9
Ženy   15 - 150R   0 - 0,8
Zdroj referenčních mezí
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, 2007
Klinické informace

Index poměru ApoA/ApoB je doporučován jako nejpřesnější indikátor rizika aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění u dyslipidémií. Tento poměr nejlépe odráží poměr počtu aterogenních a antiaterogenních částic a celkovou rovnováhu cholesterolu v organismu, a to jak před zahájením hypolipidemické léčby, tak i v jejím průběhu.