Zpět na přehled

Poměr protein/kreatinin (PCR)

PCR

Parametry metody

Princip

Výpočtová metoda

Jednotky
g/mol
Referenční meze
Moč
Věk    
0 - 150R   0 - 15 g/mol
Zdroj referenčních mezí
dle doporučení ČSKB - Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin, 2021
Klinické informace

PCR stanovujeme ze vzorku první ranní moče. Pokud není dostupný, přijatelný je náhodný odběr. Sběr moče není doporučován. Indikace a interpretace PCR je obdobná jako u ACR (poměr albumin/kreatinin v moči), nicméně ACR je metodou preferovanou (lepší prognostické vlastnosti).