Zpět na přehled

Prealbumin

PALB

Parametry metody

Princip

Imunoturbidimetrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 3 dny při 2-8 °C

Jednotky
g/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
Muži   1 - 12R   0,11 - 0,34 g/L
   12 - 60R   0,18 - 0,45 g/L
   60 - 150R   0,16 - 0,42 g/L
         
Ženy   1 - 12R   0,12 - 0,3 g/L
   12 - 60R   0,16- 0,38 g/L
   60 - 150R   0,14 - 0,37 g/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Prealbumin je protein s vysokým obsahem tryptofanu vznikající v játrech a v plexus chorioideus (lze stanovit i v likvoru). Slouží jako transportní protein pro thyreoidální hormony, především T3 a T4. Vytváří komplex s retinol-vázajícím proteinem (bílkovina transportující vitamin A), čímž zabraňuje ztrátám vitaminu A do moči a podílí se na transportu vitaminu A do buněk. Je negativním reaktantem akutní fáze, jeho tvorba je tlumena prozánětlivými cytokiny (jeho koncentrace při akutním zánětu klesají). Časný indikátor podvýživy - součást tzv. PINI indexu.

Interpretace

↓ porucha proteosyntézy, těžké hepatopatie, proteinová malnutrice, renální ztráty, akutní zánětlivé stavy, pooperační stavy, nádorová onemocnění, kachexie, hyperthyreóza, deficit Zn


↑ hyperfunkce nadledvin, hypotyreózy, M. Hodgkin, hypervitaminóza A, léčba prednisonem, androgeny, HAK, některá neurodegenerativní onemocnění

Zdravotní výkon
91143