Zpět na přehled

Prostatický specifický antigen (PSA)

PSA

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 5 dní při 2-8 °C

Jednotky
µg/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0 - 4 µg/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

PSA je serinová proteináza umožňující zkapalnění seminální tekutiny, čímž usnadňuje pohyb spermií. PSA má enzymovou aktivitu chymotrypsinu. V séru je PSA inaktivován vazbou na α1-antichymotrypsin, méně na α2-makroglobulin. Určitý podíl PSA v séru se vyskytuje ve volné podobě. Hodnoty cut-off se mění v závislosti na věku – do 50 let = 2,5 μg/l, do 60 let = 3,5 μg/l, do 70 let = 4,5 μg/l, starší = 6,5 μg/l. 

 

Interpretace

Index free PSA/celk. PSA představuje indikátor k odlišení maligního a benigního charakteru zvýšení celkového PSA. 

- fPSA/PSA < 15%:  maligní nádor
- fPSA/PSA 15-20%:  laboratorní nález potenciálně maligní, doporučujeme opakovat vyšetření po 2 měsících
- fPSA/PSA: > 20% benigní onemocnění prostaty

 

Zdravotní výkon
93225