Zpět na přehled

Protein S - 100 b (S-100)

S-100

Parametry metody

Princip

Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 2 dny při 2-8 °C

Jednotky
µg/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0 - 0,105 µg/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

S-100 je malý dimerický protein s molekulovou hmotností asi 10,5 kDa, tvořený ze dvou podjednotek a a b. Patří do skupiny proteinů vážících vápník a je exprimován především astrogliálními buňkami, ale také melanomy. V nervové tkáni se nachází hlavně s-100 b-b dimer. Složení a-a mají např. příčně pruhované svaly.

Interpretace

Koncentrace S-100 indikuje progresi onemocnění maligním melanomem. U metastatického onemocnění bývají přítomné vysoké koncentrace tohoto markeru. Je vysoce specifický pro astrogliální buňky a jeho sensitivita pro poškození mozkové tkáně je velmi vysoká. Po několika hodinách od události dochází k postupnému snižování hodnoty a je proto třeba brát v úvahu časový faktor. Pozitivní hodnoty lze nalézt i u mozkových maligních nádorů ektodermálního původu. Zvýšené hladiny S-100 beta v séru mohou být způsobeny i akutním poškozením mozku, kostními zlomeninami, zánětlivým a infekčním onemocněním.

Poznámka

81717